ტრიგემინური ავტონომიური ცეფალალგიები

      გიორგი გეგელაშვილი

სადიაგნოზო პირობები  


ჯგუფური და მსგავსი თავის ტკივილები  
დიფერენციული დიაგნოზი და დიფერენცირებული მკურნალობა  


ტრიგემინური ავტონომიური ცეფალალგიები: პრეპარატების შერჩევა  
ევროპის ნევროლოგთა საზოგადოებების ფედერაციის გზამკვლევი, 2011  


შენიშვნა: დახრილი, მცირე ზომის და/ან ღია ფერის შრიფტი მიუთითებს, რომ ეს პრეპარატი საქართველოში


1. რეგისტრირებული არ არის; ან
2. რეგისტრირებულია, მაგრამ მიმოქცევაში არ შემოსულა; ან
3. შედის კომბინირებული პრეპარატის შემადგენლობაში როგორც ერთ-ერთი სუბსტანცია და მასზე
გზამკვლევის რეკომენდაცია ვერ გავრცელდება.


შემოკლება: SUNCT = ხანმოკლე ცალმხრივი ნეიროალგიული თავის ტკივილი თვალის სიწითლით და ცრემლდენით.


წყარო: Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, Sandor PS. Cluster headache and other trigemino-autonomic
cephalgias. In: Gilhus NE, Barnes MP, Brainin M, editor(s). European handbook of neurological management. 2nd ed. Vol.
1. Oxford (UK): Wiley-Blackwell; 2011. p. 179-90. [141 references]  Copyright 2012