ტკივილის სამკურნალო პრეპარატები

      გიორგი გეგელაშვილი

მკურნალობის ტრადიციები  

რას ნიშნავენ ექიმები ქრონიკული ტკივილის დროს ევროპაში?ტცა - ტრიციკლური ა/დეპრესიული საშუალება;

სუმსი - სეროტონინის უკუშთანთქმის სელექციური ინჰიბიტორი;

სნუმსი - სეროტონინის და ნორეპინეფრინის უკუშთანთქმის სელექციური ინჰიბიტორი;

DMARD - disease modifying anti-rheumatic drugs - ავადმყოფობის ძირეულად გარდამქმნელი ანტი-რევმატული საშუალებები.

 

წყარო: Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333.

 

  Copyright 2012