წამლის მიღების გზები

      გიორგი გეგელაშვილი

არაინექციური მეთოდები  

პირის ღრუ (ლორწოვანის სხვადასხვა ადგილას მოთავსება)

ტუჩქვეშა

პრეპარატის განთავსება ტუჩსა და ღრძილს შორის

ენისქვეშა

ლოყა (ლოყის შიგნითა ზედაპირზე)

"ბუკალური"

პრეპარატის განთავსება ლოყასა და ღრძილს შორის

კუჭ-ნაწლავი

შიგნით მიღება – პ/ო

პირის ღრუში მოთავსების და გადაყლაპვის გზით

კუჭი

პრეპარატის შეყვანა ზონდით, სტომით ან ფიბროსკოპიულად

თორმეტგოჯა ნაწლავი

პრეპარატის შეყვანა ზონდით, სტომით ან ფიბროსკოპიულად

წვრილი ნაწლავი

პრეპარატის შეყვანა ზონდით, სტომით ან ფიბროსკოპიულად

უკანა ტანი

სწორი ნაწლავი

პრეპარატის შეყვანა ოყნით ან ფიბროსკოპიულად

სიგმოიდური კოლინჯი

პრეპარატის შეყვანა ოყნით ან ფიბროსკოპიულად

მსხვილი ნაწლავი

პრეპარატის შეყვანა სტომით ან ფიბროსკოპიულად

პირის ღრუ – შესუნთქვა

ინჰალაცია

ყური

ინტრააურიკულური

თვალი

ინტრაოკულური

ცხვირი

ინტრანაზული

შარდის ბუშტი

ინტრავეზიკულური

საშვილოსნო

ინტრაუტერინული

კანი

დერმული

უკანა ტანი – ი/რ

რექტული, ინტრარექტული

ღრუ

ინტრაკავიტული


ინექციური მეთოდები  

კანშიდა

კანქვეშა – კ/ქ

კუნთებში – ი/მ

კუნთშიდა, ინტრამუსკულური

ვენაში – ი/ვ

ინტრავენური

არტერიულად, არტერიაში – ი/ა

ინტრაარტერიული

პერიტონეუმში

ინტრაპერიტონეული

პლევრაში

ინტრაპლევრული

ხერხემლის სვეტში

ინტრათეკალური

სპინალური, ენდოლუმბალური

ეპიდურული

დისკშიდა (ინტრადისკული)

ქალასშიდა – ინტრაკრანიული

სუბარაქნოიდული

ინტრაცერებრული

ინტრავენტრიკულური

ინტრაკარდიული

ინტრაკორონარული

სახსარშიდა

ინტრაარტიკულური

ძვლისსაზრდელაში

პერიოსტული

ძვალშიდა

ინტრაოსეული

მყესში

ინტრატენდინური

ინტრავიტრეული

რქოვანაში

ინტრაკორნეული

კავერნოზულ სინუსში

ინტრაკავერნოზული

პენისის ძირში

ინტრაამნიონური

პრეპარატის ნაყოფის ამნიონურ სითხეში შეყვანა

წინამდებარე ჯირკვალში

ინტრაპროსტატული

სათესლე ჯირკვლებში

ინტრატესტიკულური

სიმსივნეში

ინტრატუმორული

  Copyright 2012