ძილის დარღვევა

       ანა მამუჩაშვილი



უძილო პროფესიები

      ანა მამუჩაშვილი



უძილობა

       თამარ აზმაიფარაშვილი



3.jpg

უძილობის ანუ ინსომნიის დროს ადამიანს შესაძლებელია უჭირდეს ჩაძინება, უწყვეტი ძილის შენარჩუნება ან იმდენად უხარისხოდ ეძინოს, რომ ვერ გამოიძინოს.

ზოგადად, ადამიანებს, რომელთაც ინსომნია აწუხებთ სძინავთ ცოტა ხანს ან ხანგრძლივადაც, მაგრამ მათი ძილი არასრულფასოვანია იმის მიუხედავად, რომ გამოძინებისთვის სრულიად ნორმალური პირობები აქვთ. არასრულფასოვანი ძილი თავის მხრივ დღის განმავლობაში ნორმალური ფუნქციონირების გაძნელებას იწვევს.


                                                        ...სრულად ნახვა



  Copyright 2012