წამლის ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტის შეფასება


ოთხქულიანი სკალა  

0 ქულა

არავითარი შვება არ მოუცია

 

1 ქულა

ოდნავ შეამცირა ტკივილი

 

2 ქულა

მნიშვნელოვნად შეამცირა ტკივილი

 

3 ქულა

სრულიად მოხსნა ტკივილი


  Copyright 2012