კლასიფიკაცია მუდმივობის, ეტიოლოგიის, სპეციფიკის და ავდმყოფობის მიხედვით

      გიორგი გეგელაშვილი

ტკივილის კლასიფიკაცია ტკივილის მუდმივობის მიხედვით

ტკივილის მუდმივობა

  მუდმივი
გაჭიანურებული

  პერიოდული
ხანგამოშვებითი 
არამუდმივი

  შეტევითი
პაროქსიზმული

 
ტკივილის კლასიფიკაცია ტკივილის ეტიოლოგიის მიხედვით

ტკივილის ეტიოლოგია

ტრავმული

იშემიური

ანთებითი

კომპრესიული

ინტოქსიკაციური

შერეული ტკივილის კლასიფიკაცია სპეციფიკური ტიპის მიხედვით

მაგალითები  

კუნთოვანი ტკივილი

კოლიკა

გადაცემითი ტკივილი

პოსტოპერაციული ტკივილი.

 

 


ტკივილის კლასიფიკაცია გამომწვევი ავადმყოფობის მიხედვით

მაგალითები  

ოსტეოართრიტი

წელკავი

შაკიკი

კარიესული ტკივილი

აპენდიციტი

სიმსივნური ტკივილი.


 

  Copyright 2012