ნოციცეპტორების ლოკალიზაცია

        კახაბერ ჭელიძე

ნოციცეპტორების ძირითადი ლოკალიზაციის ადგილია კანი.

სურათზე: კანის ნოციცეპტორები

 

ამას გარდა, ნოციცეპტორები გვხვდება:

კუნთებში

პერიოსტეუმში

შინაგანი ორგანოების კაფსულებში

სისხლძარღვთა კედლებში

ღრუ ორგანოებში.

  Copyright 2012