ვისცერული ტკივილები

      გიორგი გეგელაშვილი

წარმომავლობა

ვისცერული ნოციცეპტორებიდან

 


ნოციცეპტორები რეაგირებენ პროცესებზე

გაჭიმვა იშემია ანთების შუამავლები

 


ტკივილის დახასიათება

ცუდად ლოკალიზდება ყრუ ტკივილი ღრუ ორგანოები - კოლიკა სოლიდური ორგანოები
  - სტაბილური ტკივილი

 


ტკივილის გაყუჩება

ოპიოიდებით

  Copyright 2012