წელის ტკივილი – წელკავის მართვის ალგორითმები

      გიორგი გეგელაშვილი

გადაუდებელი თუ სასწრაფო [1]  

გადაუდებელი

მწვავე და აუხსნელი დეფეკაციის და ურინაციის მოშლა (შეკავება ან შეუკავებლობა)

ტრავმის შემდგომი წელის ტკივილი

მწვავე და აუხსნელი ფეხების სისუსტე

„უნაგირის“ დაბუჟება.

სასწრაფო

დახმარება აუცილებელია 24 საათში

t>38°C - 48 საათის განმავლობაში

ღამის და მოსვენების ტკივილი

წელის და ფეხის ძლიერი და შეუპოვარი (უკონტროლო) ტკივილი

ტკივილის პროგრესირება მუხლს ქვემოთ + ფეხის დაბუჟება ან სისუტე

პროგრესირებადი ნევროლოგიური დეფიციტი.


საჭიროა თუ არა ექიმის კონსულტაცია?  

აუცილებელია 2-დან 7 დღემდე კონსულტაციის ჩატარება, თუ დადებითია თუნდაც 1 ქვემოთ ჩამოთვლილთაგანი:

წელის ტკივილის გაგრძელება >6 კვირა

აუხსნელი წონაში კლება (>4კგ 6 თვეში)

50 წელზე მეტი ასაკი

ონკოლოგიური ანამნეზი

ნამკურნალები ან არანამკურნალები ავთვისებიანი სიმსივნის არსებობა მოცემულ მომენტში ან წარსულში

ზომიერიდან ძლიერამდე ახლად დაწყებული წელის ან ფეხის ტკივილი.


გვჭირდება თუ არა რენტგენოგრაფია?  

რენტგენის ცვლილებები შეიძლება არ იყოს წელის ტკივილის მიზეზის ამსახველი, როდესაც ”აღმოჩენილია”:

მალთაშუა (”ერთი დისკის”) სივრცის შევიწროება

სპონდილოზი

ლუმბალიზაცია

საკრალზაცია

“შმორლის” თიაქრები

ფარული შეუხორცებელი რკალები - Spina bifida

დისკის კალციფიკაცია.

 

ლიტერატურა  

[1] Institute for Clinical Systems Improvement_ICSI. Health Care Guideline: Adult Low Back Pain. 2010.

  Copyright 2012