მაგალითები


ვის მიმართავს სამკურნალოდ ქრონიკული ტკივილით შეპრობილი პაციენტი ევროპაში?
 

რამდენი ექიმი მკურნალობს ქრონიკული ტკივილით დაავადებულ ადამიანს ევროპაში? (n=4780)
 

რატომ იცვლიან ექიმებს ქრონიკული ტკივილით დაავადებული ადამიანები ევროპაშიწყარო: Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333.

 

  Copyright 2012