ტრანსფორმაცია

       კახა ჭელიძე

ტრანსფორმაცია არის მემბრანული პოტენციალის გარდაქმნა მოქმედების პოტენციალად. დაუდგენელია თუ ზუსტად სად მიმდინარეობს ტრანსფორმაციის პროცესი. სავარაუდოდ ეს ხდება ნოციცეპტორების ტოტებში, სადაც სენსორული პოტენციალი ჯამდება და გარდაიქმნება (ტრანსფორმირდება) ნერვულ იმპულსებად.

  Copyright 2012