ალკოჰოლით გამოწვეული თავის ტკივილი - 8.1.4 Alcohol-induced headache

      გიორგი გეგელაშვილი


სურათზე: ლოტრეკის (Henri de Toulouse-Lautrec) მიერ შესრულებული მხატვარი ქალის
სუზან ვალადონის – Suzanne Valadon (Marie-Clémentine Valadon) პორტრეტი.


სუზან ვალადონი გახლდათ ცნობილი ფრანგი მხატვრის მორის უტრილოს (Maurice Utrillo) დედა.
ფოგარტის ხელოვნების მუზეუმი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის ხელოვნების მუზეუმები.


თავის ტკივილის საერთაშორისო კლასიფიკაცია ICHD-II_8.1.4.1  
სადიაგნოზო კრიტერიუმები  
8.1.4.1   Immediate alcohol-induced headache

8.1.4. 1 ალკოჰოლით გამოწვეული დაუყოვნებელი თავის ტკივილი

A

თავის ტკივილი, რომელიც აკმაყოფილებს C-D კრიტერიუმებს და აქვს სულ მცირე, ერთი ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებელი:

1.

ორმხრივობა

2.

შუბლ-საფეთქლის მდებარეობა

3.

მფეთქავი ხასიათი

4.

აძლიერებს ფიზიკური დატვირთვა

B

ალკოჰოლური სასმელის მიღება

C

თავის ტკივილი ვითარდება ალკოჰოლური სასმელის მიღებიდან 3 საათის განმავლობაში

D

თავის ტკივილი იხსნება 72 საათში.

ძველი სინონიმი: კოქტეილის თავის ტკივილი – Cocktail headache


შენიშვნა:სასმელის რაოდენობა ინდივიდუალურია და კრიტერიუმებით განსაზღვრული არ არის.


კომენტარი: ალკოჰოლით გამოწვეული დაუყოვნებელი თავის ტკივილი უფრო იშვიათია დაყოვნებულთან (გადავადებულთან) შედარებით.

8.1.4.2   Delayed alcohol-induced headache
8.1.4. 2 ალკოჰოლით გამოწვეული დაყოვნებელი თავის ტკივილი

A

თავის ტკივილი, რომელიც აკმაყოფილებს C-D კრიტერიუმებს და აქვს სულ მცირე, ერთი ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებელი:

1.

ორმხრივობა

2.

შუბლ-საფეთქლის მდებარეობა

3.

მფეთქავი ხასიათი

4.

აძლიერებს ფიზიკური დატვირთვა

B

ზომიერი რაოდენობით ალკოჰოლური სასმელის მიღება შაკიკით დაავადებულ ადამიანებში ან ინტოქსიკაციური რაოდენობით ალკოჰოლური სასმელის მიღება შაკიკით არადაავადებულ ადამიანებში

C

თავის ტკივილი ვითარდება მას შემდეგ, რაც ალკოჰოლის შემცველობა სისხლში მკვეთრად ეცემა ან ნულს გაუტოლდება

D

თავის ტკივილი იხსნება 72 საათში.

ძველი სინონიმი: თავის ტკივილი ნაბახუსევზე – Hangover headache


შენიშვნა: სასმელის რაოდენობა ინდივიდუალურია და კრიტერიუმებით განსაზღვრული არ არის.


კომენტარები:

ალკოჰოლით გამოწვეული დაყოვნებული თავის ტკივილი ბევრად უფრო ხშირია დაუყოვნებელთან შედარებით.

ალკოჰოლით გამოწვეული დაყოვნებული თავის ტკივილი ერთერთი ყველაზე გავრცელებული თავის ტკივილია.

ალკოჰოლური სასმელების სხვა კომპონენტების როლი თავის ტკივილის განვითარების მექანიზმებში ჯერ-ჯერობით დაუდგენელია.

რა საერთო აქვთ ტოქსიკურ ზემოქმედებაზე დაყოვნებული პასუხის და ნატრიუმის ოქსიდით გამოწვეული დაყოვნებული თავის ტკივილის (delayed NO donor-induced headache) მექანიზმებს ერთმანეთთან – დაუდგენელია.

როგორი მიდრეკილება აქვთ თავის ტკივილისადმი ანამნეზში დადასტურებული და დაუდასტურებელი თავის ტკივილის მქონე ადამიანებს – დაუდგენელია.

შაკიკით დაავადებულ ადამიანებში შაკიკის შეტევა შეიძლება განვითარდეს ალკოჰოლური სასმელის ზომიერი რაოდენობით მიღების შემდეგ, მაშინ, როდესაც შაკიკით არადაავადებულ ადამიანებში თავის ტკივილის ვითარდება ალკოჰოლური სასმელის ინტოქსიკაციური რაოდენობით მიღების შემდეგ.


  Copyright 2012