მედიკამენტების ჭარბი მოხმარების თავის ტკივილი

      ქეთევან კობახიძე

9.jpg

ნებისმიერი ფიზიოლოგიური ფუნქციის დარღვევის დროს ადამიანები ცდილობენ მიმართონ ამ საწუხრის შემამცირებელ, დამაამებელ საშუალებას ანუ „მაშველ“ პრეპარტს.

გარკვეულ შემთხვევებში „მაშველი“ პრეპარტი თავად ხდება ახალი საწუხრის ანუ ავადმყოფური მდგომარეობის სათავე. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაა, როდესაც ქრონიკული თავის ტკივილის დროს ადამიანები იყენებენ ტკივილგამაყუჩებლებს და ეწყებათ ახალი ფორმის თავის ტკივილი...

                                                        ...სრულად ნახვა
  Copyright 2012