შაკიკი

       გვანცა გიორგაძე

4.jpg

შაკიკი პერიოდული შეტევით მიმდინარე ქრონიკული ავადმყოფობაა. შეტევა შეიძლება წელიწადში მხოლოდ 1 - 2 ჯერ ან თვეში რამოდნიმეჯერ განვითარდეს.

შაკიკის ძირითადი სიმპტომია თავის ტკივილი, რომელიც ჩვეულებრივ საკმაოდ ძლიერია. ტკივილს ხშირად გულისრევა ან ღებინება, ასევე სინათლის და ხმაურის აუტანლობა ახლავს თან.

თუ თქვენი თავის ტკივილი ზემოთ აღწერილს გავს, დიდი ალბათობით ეს შაკიკია.

                                                         ...სრულად ნახვა
შაკიკის ხელშემწყობები

      გიორგი გეგელაშვილი

3.jpg

ხელშემწყობი (დამაჩქარებელი, წამომწყები) ფაქტორები უშუალოდ არ იწვევენ შეტევას, ისინი ზრდიან მისი განვითარების ალბათობას. რამდენიმე ფაქტორის თანხვედრა ზრდის შეტევის წარმოქმნის შესაძლებლობას და ხელს უწყობს ეპიზოდური შაკიკის ქრონიკულ ფორმად გარდასახვას („გაქრონიკულებას“).

ხელშემწყობი ფაქტორების ნაწილი საერთოდ არ ექვემდებარება ან პრაქტიკულად ძნელად ექვემდებარება კორექციას (მაგ.: ამინდი, სტრესების უმრავლესობა, აუცილებელი გადაადგილება დიდ დისტანციაზე).

                                                       ...სრულად ნახვა
  Copyright 2012