შაკიკის თვითდიაგნოზი

      გიორგი გეგელაშვილი

“ხუთკითხვიანი” ტესტი  

თუ თავის ტკივილი გაწუხებთ, დაუსვით საკუთარ თავს 5 კითხვა და ეცადეთ დაადგინოთ, რამდენად ტიპურია ეს ტკივილი შაკიკისთვის:თქვენ გაქვთ შაკიკის სავარაუდო "დიაგნოზი"  


  Copyright 2012